Adrián Šesták

Kresťanský pastor viac ako 25 rokov, službu pastora vykonáva vo viacerých slovenských mestách. Má za sebou niekoľkoročné štúdium v zahraničí, je zakladateľom projektu „Biblia za rok“, pôsobí aj ako odborný garant a mentor biblických študijných ciest do Izraela.\n\nInšpiráciu v živote čerpá z dlhoročnej spolupráce s kresťanskými lídrami v Európe a USA. Bol organizátorom viacerých kresťanských konferencií so zahraničnou účasťou. Je dlhodobým a aktívnym podporovateľom štátu Izrael a bol hlavným organizátorom konferencie, ktorá bola pod záštitou veľvyslanca štátu Izrael na Slovensku..

Význam Veľkej noci, vzkriesenie ako zdroj pre radostný život - Adrián Šesták

Miestna cirkev, bol Peter prvým pápežom? Kto je hlavou cirkvi? - Adrián Šesták

Dôležitosť miestnej cirkvi, musí kresťan chodiť do cirkvi, do akej? - Adrián Šesták

Čo nás čaká v novom roku? - Adrián Šesták

Komu patrí zem Izrael? - Adrián Šesták

Čo sa deje pri dotyku Svätým Duchom? - Adrián Šesták

Ako sa prejavuje Svätý Duch - Adrián Šesták

Čo nám hovorí modlitba otčenáš - Adrián Šesták

Boh uzdravuje aj dnes - Adrián Šesták

Dokonalá ochrana v Ježišovej krvi - Adrián Šesták

Ako charakter rozhodne o úspechu - Adrián Šesták

Ako sa vízia stane skutočnosťou - Adrián Šesták

Kedy bude koniec sveta? - Adrián Šesták

Vytrhnutie - Realita posledných časov - Adrián Šesták

O hovorení v jazykoch - Adrián Šesták

Krst Svätým Duchom - Adrián Šesták

Význam vodného krstu - Adrián Šesták

Nastav sa na víťazstvo - Adrián Šesták

Mária matka Ježišova - Adrián Šesták

Dôležitosť odpustenia - Adrián Šesták

Slová majú moc - Adrián Šesták

Život v slobode bez strachu - Adrián Šesták

Význam Veľkej noci - Adrián Šesták

O požehnaní - Adrián Šesták

O prekliatí - Adrián Šesták

O požehnaní a prekliatí - Adrián Šesták

O manželských výzvach - Adrián Šesták

O mužoch - Adrián Šesták

O manželstve - Adrián Šesták