Miestna cirkev, bol Peter prvým pápežom? Kto je hlavou cirkvi? - Adrián Šesták


alebo si vypočujte len audio