Denis Bulejka

Viac ako 15 rokov sa venuje školiteľskej činnosti a koučingu v oblasti zvyšovania efektivity. Je autorom nových prístupov v oblasti osobnostného rastu a jeho hlavnou ambíciou je priniesť pozitívnu zmenu do životov tých, ktorí to potrebujú. Je držiteľom viacerých medzinárodných certifikátov a vo svojej práci sa opiera o najnovšie lingvistické výskumy, knihy a autorov ako David Rock a Stephen Covey. Je autorom knihy „8 krokov ako zvýšiť svoju efektivitu“.

Ako reagovať na zmeny? - Denis Bulejka

Talenty, ktoré sa v nás skrývajú - Denis Bulejka

Nastav správne svoju myseľ na rast - Denis Bulejka

Zbav sa stresu raz a navždy - Denis Bulejka

Ako úspešne uzavrieť rok - Denis Bulejka

Vieš byť efektívnejší? - Denis Bulejka

Ako si voliť priority - Denis Bulejka

Ako predchádzať konfliktom - Denis Bulejka

Home office vs. kancelária - Denis Bulejka