Dôležitosť miestnej cirkvi, musí kresťan chodiť do cirkvi, do akej? - Adrián Šesták


alebo si vypočujte len audio