Význam chvály v živote kresťana, ako správne uctievať Boha v duchu a pravde - Roman Lencsés


alebo si vypočujte len audio