Čo je kniha života, o ktorej hovorí Biblia? Koho mená tam sú zapísané? - Peter Minárik


alebo si vypočujte len audio