Hovorí Biblia o peniazoch? - Ján Zboran


alebo si vypočujte len audio