Boh v živote svetoznámeho saxofónistu - Dennis & Jolanta Pashkevich

alebo si vypočujte len audio