O kázaní evanjelia - Dr. Peter Gammons

alebo si vypočujte len audio